Chefmate | over Chefmate
Voorwaarden

"Chefmate" is een online platform dat "Afhalers" en "Chefs" (hierna gezamenlijk: "Gebruikers") bij elkaar brengt. Via de website www.chefmate.nl kunnen de Chefs maaltijden aanbieden aan de afhalers. Hier worden de voorwaarden omschreven waarin Afhalers en Chefs gebruik van kunnen maken en "Afhaal Overeenkomsten" met elkaar kunnen sluiten. Deze website wordt beheerd door Chefmate B.V., geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68795300, met BTW nummer 857595556B01 en kantoorhoudende aan de Verrijn stuartweg 26F in Diemen, e-mailadres: info@chefmate.nl, telefoonnummer: 020 2440496

Lees goed onze voorwaarden door voordat je gebruik maakt van Chefmate. De voorwaarden zijn het laatst gewijzigd op 23-02-2017

Eventuele geschillen over de Gebruiksovereenkomst en deze Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de rechter die naar Nederlands recht bevoegd is.